logo_cet_blu...
shvilim_bade...
Logo_Version...
זה הזמן להכיר את הפלוס החדש שמגיע לכם:
סביבה דיגיטלית וחווייתית ללמידה ותרגול של נושאי כפל, חילוק ושברים
______63
רוצים לשמוע עוד?
a
מה מיוחד בסדרת בדרך שלי?
הסדרה כוללת שלוש סביבות דיגיטליות ללמידה ולתרגול באמצעות עולם שלם של פעילויות, סרטונים, הדגמות, טיפים וכלים לתלמידים.
את הסביבות תוכלו לשלב עם ספרי הלימוד של שבילים פלוס או לשם חזרה ולתרגול עצמאי.


כיתה ג - כפל וחילוק
למידה ותרגול בעזרת משחק עלילתי המגביר את המוטיבציה ויוצר חוויית למידה מהנה, כולל פינת משחקים ייחודית בכפל וחילוק לתרגול על פי רמות.
לכפל וחילוק - כיתה ג >

כיתות ד-ה - שברים
למידה לפי קצב התקדמות אישי, המפתחת לומד עצמאי ואת תחושת המסוגלות.
לשברים - כיתה ד >
לשברים - כיתה ה, חלק א >
לשברים - כיתה ה, חלק ב >


למידה על בסיס נתונים
הסביבות כוללות דוחות פרטניים וכיתתיים כך שתוכלו לתכנן את ההוראה על בסיס נתונים עדכניים של התלמידים ולהעניק להם מענה דיפרנציאלי בהתאם לצרכים של כל תלמיד ותלמידה.
לדוגמה, מהדוח עולה כי יש קבוצת תלמידים שמתקשה בנושא מסוים? תוכלו לשבת איתם בנפרד להקניה. בינתיים שאר התלמידים יוכלו להתקדם בתרגול עצמאי בסביבות הלמידה. יש תלמידים שכבר שולטים בנושא מסוים ומשתעממים? הם יוכלו לאתגר את עצמם בפעילויות ברמת קושי גבוהה יותר.מדריך למורה, ליווי והדרכה
כל אחת מהסביבות כוללת מדריך למורה עשיר, הכולל סרטוני הדרכה, כלים וטיפים לעבודה עם הסביבות, שימוש בדוחות, המלצות לשילוב עם ספרי הלימוד, ומענה לשונוּת בכיתה.
Powered by ActiveTrail